Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens Förskola drivs som en ideell förening med kristen grundsyn. Kyrkbacken består av två förskolor, en i Hakarp och en i Huskvarna med ca 40 barn på varje enhet.
Vi är en förskola där barnens bästa alltid står i centrum! Vi är den lilla förskolan där en familjär stämning finns. 

Vi har fokus på trygghet, omsorg, lärande, glädje och välkomnande när vi arbetar med läroplanens alla delar. 

Maten är viktig för oss! Vi strävar efter att ha så lite halvfabrikat som möjligt och lagar istället den mesta maten från grunden. En del av råvarorna är ekologiska och i stort sett allt bröd bakas på förskolorna.  

Varje vecka har vi olika aktiviteter som till exempel skapande, rörelse, sång, rim och ramsor, utflykter och läsning. I verksamheten utgår vi ifrån det enskilda barnet och barngruppen och det de visar intresse för vilket innebär att verksamheten förändras över tid. Genom att arbeta med det som barnen är intresserade av blir verksamheten meningsfull och rolig för dem. Ett lustfyllt lärande bidrar till en positiv utveckling hos barnen!

Leken har en stor plats i vår verksamhet. Där lär sig barnen med stöttning av personalen nya saker, bearbetar känslor och upplevelser och tränar förmågan till samspel och konflikthantering. I leken finns även delar som matematik, kommunikation, motorik, fantasi och kreativitet med.

Kyrkan besöks en gång i veckan av de barn som vill.

Vi är nära naturen på våra gårdar, på utflykter och i vårt sätt att tänka vad gäller miljömedvetenhet.

Förskolan i Huskvarna          
                                                                     024.jpg 

 Förskolan i Hakarp                                                 

dsc-0232.jpg