Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens förskola drivs fram till 230531 som en ideell förening.

Från den 1 juni tar Huskvarna pastorat över som huvudman för våra förskolor. Utbildning och undervisning kommer att fortsätta att bedrivas med samma höga kvalitet och på samma sätt som nu. All personal kommer att följa med vid övergången, så även alla barn som går på förskolan. 

Kyrkbacken består av två förskolor, en i Hakarp och en i Huskvarna med ca 38 barn på varje enhet. På våra förskolor står barnens bästa alltid i centrum och kännetecknas av att vara den lilla förskolan med en familjär stämning. 

Vi utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen har sin grund i och följer Skollagen, läroplan för förskolan och övriga författningar på skolområdet.

Maten är viktig för oss, vi strävar efter att laga maten och baka bröd från grunden på förskolorna, med ekologiska råvaror (med nuvarande höga livsmedelspriser kan undantag göras).  

Varje vecka har vi olika aktiviteter som till exempel skapande, rörelse, sång, rim och ramsor, utflykter och läsning. I verksamheten utgår vi ifrån det enskilda barnet, barngruppen och det barnen visar intresse för vilket innebär att verksamheten förändras över tid. Genom att arbeta med det som barnen är intresserade av blir verksamheten meningsfull och rolig. Ett lustfyllt lärande bidrar till utveckling hos barnen!

Leken har en stor plats i vår verksamhet. I leken lär sig barnen tillsammans med varandra och pedagogerna nya saker, bearbetar känslor och upplevelser och tränar förmågan till samspel och konflikthantering. I leken finns även delar som matematik, språk, naturvetenskap, motorik, fantasi och kreativitet med.

Kyrkan besöks en gång i veckan av de barn som vill.

Vi är nära naturen på våra gårdar, på utflykter och i vårt sätt att tänka vad gäller miljömedvetenhet.

Förskolan i Huskvarna          
                                                                     024.jpg 

 Förskolan i Hakarp                                                 

dsc-0232.jpg