Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens förskola drivs som en ideell förening. Föreningen består av föreningsmedlemmar, vilket är föräldrar och personal, och en av medlemmarna vald styrelse. När ens barn börjar på förskolan eller när man blir anställd blir man automatiskt medlem i föreningen. 

Kyrkbacken består av två förskolor, en i Hakarp och en i Huskvarna med ca 38 barn på varje enhet. Vi är en förskola där barnens bästa alltid står i centrum och den lilla förskolan där en familjär stämning finns. 

Vi har fokus på trygghet, omsorg, lärande, glädje och välkomnande när vi arbetar med läroplanens alla delar. 

Maten är viktig för oss, vi strävar efter att laga den mesta maten från grunden. Råvarorna är i möjligaste mån ekologiska och i stort sett allt bröd bakas på förskolorna.  

Varje vecka har vi olika aktiviteter som till exempel skapande, rörelse, sång, rim och ramsor, utflykter och läsning. I verksamheten utgår vi ifrån det enskilda barnet, barngruppen och det de visar intresse för vilket innebär att verksamheten förändras över tid. Genom att arbeta med det som barnen är intresserade av blir verksamheten meningsfull och rolig. Ett lustfyllt lärande bidrar till en positiv utveckling hos barnen!

Leken har en stor plats i vår verksamhet. Där lär sig barnen tillsammans med varandra och pedagogerna nya saker, bearbetar känslor och upplevelser och tränar förmågan till samspel och konflikthantering. I leken finns även delar som matematik, språk, naturvetenskap, motorik, fantasi och kreativitet med.

Kyrkan besöks en gång i veckan av de barn som vill.

Vi är nära naturen på våra gårdar, på utflykter och i vårt sätt att tänka vad gäller miljömedvetenhet.

Förskolan i Huskvarna          
                                                                     024.jpg 

 Förskolan i Hakarp                                                 

dsc-0232.jpg