Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens förskola har tidigare drivits som en ideell förening. I fortsättningen är Huskvarna pastorat huvudman.

 

För att läsa mer om Kyrkbackens förskola se Huskvarna pastorats hemsida:

https://www.svenskakyrkan.se/huskvarna/kyrkbackens-forskola

 

Från den 1 juni tar Huskvarna pastorat över som huvudman för våra förskolor. Utbildning och undervisning kommer att fortsätta att bedrivas med samma höga kvalitet och på samma sätt som nu. All personal kommer att följa med vid övergången, så även alla barn som går på förskolan.