Aktuell info

Månen   Stjärnan   Solen   Personal     

Vårdnadshavare med barn på vår förskola har tillgång till förskoleappen TYRA. Där finns aktuell information om förskolans utbildning, dokumentation om barnens utveckling, barnens schema och möjlighet till dialog mellan vårdnadshavare och förskola.