Aktuell info

Månen   Stjärnan   Solen   Personal     

Regler 15-timmarsbarn och allmän förskola

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt att vara på förskolan tisdag, onsdag och torsdag 8.30-13.30, men inte på skollov. Från och med augusti det år barnet fyller tre år är allmän förskola avgiftsfri. Dessförinnan betalar man för att ha sitt barn 15 timmar på förskolan.

Läsåret 2019/2020

Hösttermin              Onsdag 21 augusti - fredag 20 december

Vårtermin                Tisdag 7 januari - fredag 12 juni

Lov:
Höstlov: vecka 44

Jullov: 21 december - 6 januari

Sportlov: vecka 7

Påsklov: vecka 15

Stängda dagar (planering och utvärdering för personalen):
16 sept., 20 nov., 24 jan., 18 maj.