Aktuell info

Månen   Stjärnan   Solen   Personal   Matsedel   

Regler 15-timmarsbarn och allmän förskola

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga, har rätt att vara på förskolan tisdag, onsdag och torsdag 8.30-13.30. Man betalar för att barnet är på förskolan tills det börjar gå allmän förskola. Allmän förskola börjar gälla höstterminen det år barnet fyller tre år. När man går allmän förskola gäller samma tider som innan, men man är ledig alla skollov (höstlov, jullov, sportlov och sommarlov). 

Måndag den 21 maj är förskolan stängd för kvalitetsarbete. 

Läsåret 2017/2018

Höstlov: vecka 44

Jullov: 21 dec - 8 jan

Sportlov: vecka 7

Påsklov: vecka 14

Sommarlov: 15 juni - 21 augusti