Ansökan om plats

Anmälan görs genom att ni fyller i blanketten:koanmalan.docx och mejlar den eller skriver ut den och skickar med post till förskolan.
Rektor återkopplar när anmälan kommit in. 

Adress:
Kyrkbackens förskola
Alfred Dalinvägen 12
565 31 Huskvarna

Mejladress: rektor@kyrkbackensforskola.se 

Köhantering på Kyrkbackens förskola

På Kyrkbackens förskola har vi egen kö. Vi tillämpar två urvalskriterier: syskonförtur och kötid.

  1. Syskonförtur
    Barn med syskon som vid antagningstillfället går i förskolan erbjuds förtur i mån av plats.
  2. Kötid
    Vi tillämpar rak kö där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet. Barnet kan skrivas in i kön när den får ett personnummer.

Avsteg från förskolans urvalskriterier kan ske i undantagsfall för att säkerställa att barngruppen har lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö (skollagen kapitel 8, § 8).

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er!