Ansökan om plats

Ansökan om plats görs genom att ni fyller i blanketten:koanmalan.docx och mejlar den eller skriver ut den och skickar med post till förskolan.
Rektor återkopplar när anmälan kommit in och om du inom två veckor inte fått återkoppling ber vi dig att återkomma.

Adress:
Kyrkbackens förskola
Alfred Dalinvägen 12
565 31 Huskvarna

Mejladress: rektor@kyrkbackensforskola.se 

Köhantering på Kyrkbackens förskola

På Kyrkbackens förskola har vi egna köer, en till Huskvarna och en till Hakarp. Det går utmärkt att stå i kö till båda förskolor. Vi tillämpar två urvalskriterier:

  1. Syskonförtur
    Barn med syskon som vid antagningstillfället går i förskolan erbjuds förtur i mån av plats.
  2. Kötid
    Vi tillämpar rak kö där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet. Barnet kan skrivas in i kön när hen får ett personnummer.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er!