Information

Köhantering på Kyrkbackens förskola
Vad roligt att ni är intresserad av vår förskola! På Kyrkbackens förskola har vi egen kö. Vi tillämpar två urvalskriterier: syskonförtur och kötid.

  1. Syskonförtur
    Barn med syskon som vid antagningstillfället går i förskolan erbjuds förtur i mån av plats.
  2. Kötid
    Vi tillämpar rak kö där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet. Barnet kan skrivas in i kön när den får ett personnummer.

Avsteg från förskolans urvalskriterier kan ske i undantagsfall för att säkerställa att barngruppen har lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö (skollagen kapitel 8, § 8).

Anmälan görs genom att ni skickar ett mail/brev till den enhet där ni önskar plats för ert barn:

Kyrkbackens Förskola, Huskvarna: kyrkbacken.infohva@gmail.com

Kyrkbackens Förskola, Hakarp: kyrkbacken.infohakarp@gmail.com

I mailet anger ni följande uppgifter:
- Barnets namn och födelsedatum
- Vårdnadshavares namn, adress, telefonnummer och epost
- Önskat startdatum

Vi återkopplar till er en gång per termin via mail/brev för att säkerställa att vår kö är uppdaterad när ledig plats blir tillgänglig. Besked om ledig plats får ni via mail/brev, vi hör också av oss till er om vi inte kan erbjuda plats ert önskade startdatum.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er!

Ansökan om plats  ansokan-om-plats-2.pdf

Schema barn-schema.pdf

Klagomålshantering  rutiner-for-klagomalshantering-pa-kyrkbackens-forskola.pdf