Jordgubben

Smultronet   Hallonet   Personal   Köket   Aktuell info   Djuren 

På Jordgubben går 18 barn i som fyller fyra år och uppåt.
Vi som arbetar här heter Camilla Dahl 100% – förskollärare, Kristina Herkel 100% – förskollärare och grundskollärare samt ytterligare en tjänst på 70% som håller på att tillsättas.

Vi har fokus på glädje och välkomnande när vi arbetar med läroplanens alla delar. Vi har en tydlig struktur men kan vara flexibla över dagen eftersom vi har våra lokaler för oss själva.
Våra måltider är ofta långa då vi ser det som en lärandesituation där vi kan prata om det som barnen har funderingar kring.

Under läsåret 2017-2018 arbetar vi med djur då vi ser att barnen har ett stort intresse för det. Hela förskolan har också de pedagogiska miljöerna som prioriterat mål och vi ser verkligen hur det påverkar leken och lärandet positivt att tänka kring miljön och förändra den!