Klagomålshantering

Många tycker att det är obehagligt att framföra kritik och klagomål. Ändå är det mycket viktigt att förslag, synpunkter och kritik kommer fram. Det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet.

Skollagen kap 4 § 8

”Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.”

  1. Främst önskar vi att klagomål framförs till pedagoger eller rektor, antingen vid lämning eller hämtning, vid en avtalad tid för ett möte, via telefon, på mail till [javascript protected email address] eller till: Kyrkbackens förskola, Alfred Dahlinvägen 12, 561 91 Huskvarna

Förhoppningsvis kan vi reda ut klagomålet omedelbart och ev. återkomma med uppföljning när åtgärder vidtagits. Det är viktigt att ett klagomål i första hand hanteras nära där det har uppstått, det vill säga nära barnet eller eleven.

  1. Om klagomålet inte reds ut vid samtalet eller med vändande post startas omedelbart en utredning. I denna ska alla som berörs av klagomålet få komma till tals och utredningen dokumenteras. I samband med utredningen samråder rektor med lärare och övrig personal för att ta tillvara kunskaper och kompetenser. Utredningen innehåller tre delar - kartläggning, analys och förslag till åtgärder, detta för att komma till rätta med eventuella brister. När ärendet avslutas får du, om du lämnat namn och kontaktuppgifter, ett skriftligt svar.

klagomalshantering-221215-docx.pdf