Personal

Månen   Stjärnan   Solen   Aktuell info   

Förutom personalen på varje avdelning har vi en rektor som börjar i november som heter Johanna Bard Axell. 

I köket lagar Blandina Schoum god mat och för fantastisk städning ansvarar Selma Felix.