Solen

Månen   Stjärnan   Matsedel   Aktuell info   Personal  

Solen är en syskonavdelning med barn i åldrarna 3-5 år.

8.00 Frukost

9.30 Frukt

11.30 Lunch

14.30 Mellanmål

Vi arbetar för att skapa en lekfull och lärande miljö för barnen.

Ett lekfullt lärande, där leken får ett stort utrymme, är grunden i vår pedagogiska verksamhet hela veckan!

 Välkomna till oss!