Stjärnan

Månen   Solen   Matsedel   Aktuell info   Personal  

Stjärnan är en barn avdelning med barn i åldrarna 2-3 år. 

8.00 Frukost

9.30 (ca) Fruktstund

11.15 Lunch

14.30 Mellanmål

Varje vecka har vi olika aktiviteter till exempel skapande, rörelse, vattenlek, sång, rim & ramsor,  promenader och sagostunder.

Den Fria Leken får alltid ta stor plats, då det är den viktigaste aktiviteten i barns utveckling och lärande.

Vi älskar frisk luft och är ute så mycket vi har möjlighet till.

Välkomna att hälsa på oss!