Styrelsen

Information om ideell förening:

info-om-ideell-forening.pdf

Styrelsen för Kyrkbackens förskola:

Ordförande: Eva Skogeryd 070-985 43 99 eva.skogeryd@hotmail.com

Rektor: Johanna Bard Axell 076-342 54 33 rektor@kyrkbackensforskola.se

Föräldrarepresentant Hakarp: Marie Andersson 070-376 46 11

marieanderssonhkva@gmail.com

Föräldrarepresentant Huskvarna: Laszlo Szöcs 070-276 88 45   

formgravyr@gmail.com

Personalrepresentant Hakarp: Kristina Herkel 073-156 11 34   

kristina.herkel@kyrkbackensforskola.se

Personalrepresentant Huskvarna: Alexandra Andersson: 076-328 44 15   

alexandra.andersson@kyrkbackensforskola.se

Föräldrasuppleant Hakarp: Louise Tranmo
Föräldrasuppleant Huskvarna: Roger Block
Personalsuppleant Hakarp: Camilla Dahl
Personalsuppleant Huskvarna: Martina Wikman

 

Årsmötet hålls i mars månad