Styrelsen

Information om ideell förening:

info-om-ideell-forening.pdf

 

Ordförande: Eva Skogeryd eva.skogeryd@hotmail.com  0709854399 (Pressansvarig)

Förskolechef: Anna Engblom  info.kyrkbacken1@gmail.com 036-131100, 073-3915999

Föräldrarepresentant Hakarp: Marie Andersson marieanderssonhkva@gmail.com  070-3764611

Föräldrarepresentant Huskvarna: Paul Jacobsson
paul.jacobsson@outlook.com
  070-6190877

Personalrepresentant Hakarp: Emelie Fällgren
emelie.fallgren@hotmail.com 070-2784476

Personalrepresentant Huskvarna: Alexandra Andersson alexandraandersson222@hotmail.com 036-131100

Föräldrarsuppleanter: Carolina Glifford och  Henrik Danielsson

Personalsuppleant: Emely Andersson

 

Styrelsens sammanträden:

Under läsåret 2017/18 kommer styrelsen ha sammanträden:

26/4, 

Årsmöte