Styrelsen

Information om ideell förening:

info-om-ideell-forening.pdf

Styrelsen för Kyrkbackens förskola:

Ordförande: Eva Skogeryd 070-985 43 99 eva.skogeryd@hotmail.com

Förskolechef: TF Martina Wikman och TF Kristina Herkel forskolechef@kyrkbackensforskola.se

Föräldrarepresentant Hakarp: Marie Andersson 070-376 46 11

marieanderssonhkva@gmail.com

Föräldrarepresentant Huskvarna: Laszlo Szöcs 070-276 88 45   

formgravyr@gmail.com

Personalrepresentant Hakarp: Kristina Herkel 073-156 11 34   

kristina.herkel@kyrkbackensforskola.se

Personalrepresentant Huskvarna: Alexandra Andersson: 076-328 44 15   

alexandra.andersson@kyrkbackensforskola.se

Föräldrasuppleant Hakarp: Louise Tranmo
Föräldrasuppleant Huskvarna: Roger Block
Personalsuppleant Hakarp: Camilla Dahl
Personalsuppleant Huskvarna: Martina Wikman

Styrelsens sammanträden:

Under läsåret 2019/20 kommer styrelsen ha sammanträden:

12 juni, 21 augusti och 18 september

Årsmöte hålls i mars månad