Vision och Mål

Den här sidan är under arbete hösten 2019

VIKTIGA GRUNDSTENAR I VÅR VERKSAMHET

  • Glädje & Trygghet
  • Natur & Miljö
  • Leken
  • Maten

GLÄDJE & TRYGGHET

För att barnen ska kunna ha kul, leka och utvecklas till sin fulla potential, så är det viktigt att de känner sig trygga med oss pedagoger och i den miljö de vistas i. Att känna glädje i det man gör bidrar inte bara till en ökad livskvalité, utan ökar också nyfikenheten till att upptäcka och lära sig nya saker. 

NATUR & MILJÖ

Vi ser naturen som en extra pedagog där vi på ett lekfullt och naturligt sätt utvecklar matematik, språk, fantasi, empati, social kompetens och kreativitet. I naturen ges vi också möjlighet att lära oss om växter och djur samt träna och utveckla vår motorik. Att vara ute i friska luften är en självklarhet för oss, oavsett väder. 

LEKEN

Den fria leken har en stor plats i vår verksamhet, där barnen lär sig nya saker, bearbetar känslor och upplevelser, tränar förmågan till samspel och konflikthantering. I leken kommer även delar som matematik, kommunikation, språk, motorik, fantasi och kreativitet.

MATEN

Maten är en viktig del av Kyrkbackens Förskola och en av våra grundstenar.  En stor del av de varor som vi köper in är ekologiska, vi köper varor av lokala leverantörer så långt det är möjligt. Bröd, knäckebröd, skorpor, müsli, sylt, inlagd gurka mm görs alltid från grunden på förskolan. Maten har en stor variation och vi erbjuder alltid ett stort utbud av grönsaker och frukt.

Vår målsättning är:

  • Trygga, harmoniska barn med bra relationer till varandra och vuxna.
  • Barn som känner glädje i lek, sång och skapande.
  • Nyfikna barn med upptäckarglädje.
  • Barn som utvecklar intresse och nyfikenhet för djur och natur.
  • Barn med ett miljömedvetet tänkande och handlande.
  • Att barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar.