Vision och Mål

GLÄDJE & TRYGGHET

För att barnen ska kunna ha kul, leka och utvecklas till sin fulla potential, därför är det viktigt att de känner sig trygga på förskolan. Att känna glädje i det man gör bidrar till ökad livskvalité, nyfikenhet att upptäcka och lära sig nya saker.

 

NATUR & MILJÖ

Vi ser lärmiljön inne och ute som en extra pedagog där vi på ett lekfullt och naturligt sätt utvecklar matematik, språk, naturvetenskap, fantasi, empati, social kompetens och kreativitet. I naturen ges vi också möjlighet att lära oss om växter och djur samt träna och utveckla vår motorik. Att leka och lära utomhus varje dag är en självklarhet för oss, oavsett väder. 

LEKEN

Leken har en stor plats i vår verksamhet, barnen lär sig nya saker, bearbetar känslor och upplevelser och tränar förmågan till samspel och konflikthantering. I leken kommer även delar som matematik, kommunikation, språk, naturvetenskap, motorik, fantasi, likabehandling och kreativitet in.

MATEN

Maten och måltiden är en viktig del på förskolan och en av våra grundstenar och tillagas/bakas från grunden på förskolan. Stor vikt läggs vid variation av smaker och maträtter liksom att erbjuda olika sorters frukt och grönsaker.

Vår målsättning är:

Trygga, harmoniska barn med goda relationer till varandra och vuxna.

Ge barnen glädje i lek, sång och skapande.

Uppmuntra nyfikna barn till upptäckarglädje.

Ledsaga barnen till intresse och nyfikenhet för djur och natur.

Visa barnen ett miljömedvetet och hållbart tänkande och handlande.

Hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar.